Szerkesztő: Vincze Dóra

Szerkesztette 2015-ig: Fitz Péter

Fotók: Bakos Ágnes, Tihanyi Bence, továbbá ismeretlen szerzők

Logo: Trombitás Tamás

© Fővárosi Képtár, 2014

Műtárgyak a szabadban

Műtárgyak a szabadban

Megújult a Kiscelli Múzeum udvari állandó kiállítása!

2022. június 24-től

Nyitva tartás: kedd-vasárnap 10:00-18:00

Kurátor: Oth Viktória

A Budapesti Történeti Múzeum tagintézményeként működő Kiscelli Múzeum udvarán rendezett új állandó kiállítás a múzeum gyűjteményeinek egy olyan specifikus szegmensét kívánja bemutatni, melyek méretüknél fogva nem tudnak helyet kapni a múzeum falain belül, ám szerepük művészettörténeti és várostörténeti szempontból is igen jelentős. A kiállításon szereplő heterogén műtárgycsoport tekintetében az összekötő kapcsot a fővároshoz való történeti vonatkozásukon kívül az intézmény történeténetéhez való kapcsolódásuk jelenti. A kiállított tárgyakon keresztül leképezhető a múzeum gyűjtéstörténeti, illetve kiállítási stratégiája. Valamint a műtárgyakon végigkövethetőek a művészet történetének bizonyos szakaszai is. Ez teremti meg tehát azt a kontextust, amiben értelmezhetővé válik, hogy miért kerül egymás mellé egy római kori szarkofág, egy XIX. századi oszlopfő vagy egy kortárs műalkotás.
A kiállításra két új, helyspecifikus kortárs installáció is készült: Horváth Gideon “Ripe” című alkotása, valamint Kristóf Gábor “Continental City Weeds” című konstrukciója.
A projektet az NKA támogatta.

A Kiscelli Múzeum udvarán rendezett új állandó kiállítás olyan művészettörténeti és várostörténeti szempontból is jelentős tárgyakat mutat be, amelyek eredetileg is kültérre készültek, és méretüknél fogva nem kerülhetnek a múzeum épületén belülre.

A Kiscelli Múzeum a főváros művészeti, szellemi arculatát meghatározó, Budapest múltja és jelene szempontjából kiemelkedő műtárgyakat gyűjt Buda és Pest török alóli felszabadításától napjainkig terjedő időszakból. A korszakhatár alól kivételt képeznek az udvaron elhelyezett szarkofágok, melyek ma az Aquincumi Múzeumhoz tartoznak, ám korábban Schmidt Miksa bútorgyáros kastélyának díszeként szolgáltak. Schmidt alakította át az egykori kiscelli kolostort kastéllyá, s hagyta végrendeletében az épületet a fővárosra, így maradtak e síremlékek a kiscelli kastély kertjében.

A múzeumban egy újkori várostörténeti, és egy képzőművészeti gyűjtemény (Fővárosi Képtár) működik, s bár ezeknek gyarapítási szempontjai eltérőek, számos tárgy mindkét nézőpontból érdekes és megőrzendő. Az előbbi esetében a történeti, az utóbbi esetében a művészeti aspektus döntő, s a kettő között helyezkednek el a nagyméretű, köztérre szánt vagy egykor köztéren állt budapesti vonatkozású szobrok és műtárgyak. A kiállításon szereplő anyag heterogén jellege egyrészt a két különböző gyűjtőkör ötvözésének köszönhető, másrészt a múzeum történetéből következik. Az udvari kiállításon éppúgy végigkövethetőek a XX–XXI. századi szobrászat formai változásai, ahogyan a tárgytörténetek mögül felsejlenek a mára már elpusztult épületek, a város korábbi évszázadainak változásai. Érzékelhetővé válik a múzeumi gyűjtés összetettsége, az intézményben történt koncepcióváltások és hangsúlyeltolódások. Ez teremti meg azt a kontextust, amiben értelmet nyer, hogyan kerülhet egymás mellé egy római kori szarkofág, egy XIX. századi oszlopfő vagy egy helyspecifikus kortárs műalkotás.

A kiállításhoz készített katalógus egy ideális bejárási útvonalat kínál, de tetszőleges sorrendben is fel lehet fedezni a kertben elhelyezett alkotásokat. A kiállításon olyan művek is szerepelnek, melyek újdonságként kerülnek a látogatók elé: a raktárból emeltük ki őket, új szerzemények, vagy kifejezetten erre a kiállításra, a múzeum kertjébe készült installációk.

Oth Viktória, kurátor, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Fotók: Fáryné Szalatnyay Judit