Szerkesztő: Vincze Dóra

Szerkesztette 2015-ig: Fitz Péter

Fotók: Bakos Ágnes, Tihanyi Bence, továbbá ismeretlen szerzők

Logo: Trombitás Tamás

© Fővárosi Képtár, 2014

 

Minden szerdán Lánchíd

A Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár a Lánchíd felújításának közel másfél éves időtartama alatt minden szerdán közzétesz egy gyűjteményében található ábrázolást. Láthatjuk minden állapotát, az alapkőletételt, az építést, a híd mindennapi használatát, a lebombázott romokat és az azt követő újjáépítést.

Elsőként az első állandó Duna-híd 1842-es ünnepélyes alapkőletételét mutatjuk, amellyel elindult a két városrész egyesítésének folyamata.

Barabás Miklós (1810–1898): A Lánchíd alapkőletétele, 1842

akvarell, ceruza, fedőfehér, papír, 262 × 338 mm

Ilyen korinthoszi oszlopos pilonjai is lehetnének a Lánchídnak. A két ismeretlen ábrázolás (1. és 2. kép) Carl Mahlknecht 1839-ben kiadott színezett metszete (3. kép) nyomán készülhetett a 19. század közepén.

Ismeretlen: Lánchídterv, 1846

tus, tempera, papír, 475 x 766 mm

Ismeretlen: Pest és Buda látképe, é.n.

olaj, olajnyomat, vászonra ragasztott karton, 37 x 79,8 cm

Carl Mahlknecht: A Buda és Pest közti álló híd képe , 1839

acélmetszet, papír, 265 x 477 mm

Zajlik a Lánchíd alapzatainak építése.

Glatz Theodor nyomán: A Lánchíd építése, 1847

színezett fametszet, papír, 160 x 220 mm

Az épülő Lánchíd két állványozott pilonja.

Rudolf von Alt (1812–1905): A Lánchíd építése, 1840-es évek eleje

ceruza, vízfesték, papír, 283 x 444 mm

„TEGNAP ESTE A LÁNCZHIDNÁL NAGY SZERENCSÉTLENSÉG TÖRTÉNT. A közép-oszlop közötti negyedik lánczfüzér huzatott föl. Mondják, hogy nagyobb súly a világon magasabbra még alig emeltetett. Igen természetes tehát, ha a nagyszerű látmányra sok néző sereglett össze. A nézők nagy része a láncz alatt álló hajóhídon foglalt helyett. Mielőtt azonban a roppant súlyú lánczsor a kellő magasságra emeltetett volna, az emelő láncz elszakadt, s az óriási teher irtózatos csapással zúzta szét és merité alá a vízbe az állóhid nagy részét. E hid darabjainak egy része csak később merült föl a vízből, midőn más része a Dunán úszva, már a sokkal alantabb álló hajóhidat is szétbontá, melly Budapest között a rendes közlekedést fentartá. A széttört hajóhíd úszó darabjain itt-ott embereket lehetett látni, kik azonban, csónakok segélye által, nagy részint megszabadultak. A lezuhanó láncz alatt s a hajóhíd azon részén, melly a viz alá merült voltak-e emberek: nem tudjuk; valamint azt sem, hányán és kik lettek e szerencsétlen esemény áldozatai.”
Pesti Hírlap 112., 1848. július 20. csütörtök

Barabás Miklós: Hajóhíd a Lánchíd épülő pilléreivel, 1843

tus, vízfesték, papír, 204 x 285 mm

Közeleg a Lánchíd átadása!

Rudolf von Alt (1812–1905): Pesti Dunapart a pesti Lánchídpillérrel, 1848 körül

ceruza, tus, vízfesték, papír, 168 x 237 mm

Széchenyi István fiával megtekinti az általa kezdeményezett hidat, melyen soha nem kelhetett át.
Erről és további érdekességekről olvashattok a We Love Budapest oldalán.

Sterio Károly (1821-1862): Gróf Széchenyi István és fia, 1840-es évek

színezett litográfia, papír, 214 x 290 mm

Használatban a Lánchíd!
Az 1849. november 20-ai átadását követően bárki átkelhetett a Lánchídon, amennyiben a vámházak valamelyikében megfizette ennek díját.
A vámházakról részletesen olvashattok a pestbuda.hu cikkében.

Ismeretlen: A pesti Lánchídfő, 1840-es évek

tus, vízfesték, temepra, papír, 590 x 950 mm

Ez a kép kétszeresen is érdekes, nem csak azért, mert az egykori Hild József féle Lloyd-palota homlokzata is látható rajta, hanem mert eredetileg egy zenélő képóra része volt.

Ismeretlen: “Pest és Buda a lánczhíddal – Pesth u. Ofen mit der Kettenbrücke”, 1845

olaj, bádog, 47 x 62,6 cm

Keresd a különbségeket!
Mindkét kép George II. Hawkins (1809-1852) színes litográfiája alapján készült.

Jos.Franz Sürch: Az új híd Pest és Buda között a Hawkins-féle rajz nyomán, 1845

acélmetszet, papír, 110 x 189 mm

Alois Fuchsthaller: Lánchíd, a pesti hídfő északi vámháza mellől, Hawkins nyomán, 1845

acélmetszet, papír, 144 x 209 mm

George II. Hawkins (1809-1852): A budapesti Lánchíd, 1840-es évek

litográfia, papír, 235 x 269 mm