Szerkesztő: Vincze Dóra

Szerkesztette 2015-ig: Fitz Péter

Fotók: Bakos Ágnes, Tihanyi Bence, továbbá ismeretlen szerzők

Logo: Trombitás Tamás

© Fővárosi Képtár, 2014

Weber Henrik (1818–1866)

A Weber család, 1848
vászon, olaj, 210×160 cm

A biedermeier családportrék e jellegzetes darabja a képen ábrázolt család hagyatékából került be a gyűjteménybe a BÁV Szent István körúti fiókjából 1971-ben. Az előtérben középen a Weber család három generációjának legidősebb tagja, Weber Mihály pesti posztókereskedő újságot olvas és bal kezével átkarolja unokáját, Fárián Johannát. Balján neje, Somogyi Johanna, aki harisnyát köt. A jobb sarokban a legkisebb fiú, Mihály képeskönyvet olvas. Középen a két Weber lány, Paula és férje, Mosonyi Mihály kockás, szürke kabátban, valamint Johanna és férje, Fárián Márton. A legfelső sorban középen Adolf, a földbirtokos, balra Gusztáv, a kertész és jobbra félig háttal áll Henrik, a festő, papírlapot tart kezében és mutatja szobrász fivérének, Frigyesnek. Szép és változatos a ruházat megfestése, valamint érdekes a családtagok foglalkozást-elfoglaltságot jelző tárgyainak képzőművészeti attribútumokként való használata, ami a jellegzetesen közép-európai biedermeier stílus kedvelt fogása volt.

Írta: Köblös Péter

Forrás: Weber Henrik, artportal, https://artportal.hu/lexikon-muvesz/weber-henrik/
Szabó Júlia: A XIX. század festészete Magyarországon, Corvina, Budapest, 1985

Fotó: Bakos Ágnes és Tihanyi Bence

#segitunkazoktatasban