Szerkesztő: Vincze Dóra

Szerkesztette 2015-ig: Fitz Péter

Fotók: Bakos Ágnes, Tihanyi Bence, továbbá ismeretlen szerzők

Logo: Trombitás Tamás

© Fővárosi Képtár, 2014

Képzelt közösségek, magánképzetek

Privát nacionalizmus Budapest

Kiállítás a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtárban és a Budapest Galériában

Budapest Galéria, 1036 Budapest, Lajos utca 158. | Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 10–18 óráig

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, 1037 Budapest, Kiscelli utca 108. | Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 10–18 óráig

2015. október 28 – december 13.

Kurátor: András Edit

Kurátorasszisztensek: Leposa Zsóka, Zombori Mónika

Művészek:

BAGLYAS Erika (H), BORSOS LŐRINC (H), Daya CAHEN (NL), CHILF Mária (H), CSÉFALVAY András (SK), CSONTÓ Lajos (H), ESTERHÁZY Marcell (H), GERHES Gábor (H), GLUKLYA (Natalya PERSHINA-YAKIMANSKAYA, RUS), HORVÁTH Tibor (H), Sanja IVEKOVIĆ (HR), C.T. JASPER (PL) & Joanna MALINOWSKA (PL/USA), JUHÁSZ R. József (SK/H), Nikita KADAN (UA), Matej KAMINSKÝ (SK), KEREZSI Nemere (H), KIS VARSÓ / LITTLE WARSAW (GÁLIK András, HAVAS Bálint, H), KISSPÁL Szabolcs (H), Tomasz KULKA (PL), Alban MUJA (KOS), Ciprian MUREŞAN (RO), NEMES Csaba (H), NÉMETH Ilona (SK/H), NOSEK László (H/USA), OLÁH Mara (H), Adrian PACI (AL/I), Dan PERJOVSCHI (RO), Martin PIAČEK (SK), Michal MORAVČÍK (SK), Karol RADZISZEWSKI (PL), Mykola RIDNYI (UA), Martina SLOVÁKOVÁ (SK), SOCIÉTÉ RÉALISTE (GRÓF Ferenc, Jean-Baptiste NAUDY, H/FR), Gökçe SÜVARI (TR), SZOLNOKI József (H/D), SZOMBATHY Bálint (H/SRB), Mark THER (CZ), Jaroslav VARGA (SK)

A kiállítás két helyszíne:

Budapest Galéria (1036 Budapest Lajos u. 158.)
Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár (1037 Budapest Kiscelli u. 108.)
A két helyszín egy jeggyel látogatható (akár különböző napokon)!
A Budapest Galériában – tekintettel a filmek hosszúságára – egy jegy kétszeri belépésre jogosít.
A Kiscelli Múzeumban a jegy egyszeri belépésre jogosít!
Teljes árú jegy: 1.400 Ft
50%-os jegy: 700 Ft

Adrian PACI

Az ideiglenes állandóság központja, 2007, videó, 5’29”

A kiállításban 39 társadalmilag elkötelezett, közép- és kelet-európai kortárs művész alkotásain a nemzettel kapcsolatos képzetek, a nemzeti identitás formálódásának fázisai és a nacionalizmus problémái elevenednek meg.
A Képzelt közösségek, magánképzetek egy európai uniós projekt záró kiállítása, melyben hat ország, nyolc intézmény, külföldi és hazai kurátorgárda működött közre.
A projekt korábbi tárlatai – Prága, Kassa, Pécs, Drezda, Krakkó, Pozsony – után Budapesten két óbudai helyszínen, a Budapest Galériában és a Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtárában átfogó kurátori koncepcióba foglalt válogatással és számos új művel találkozhat a látogató.
Sikerült megnyerni olyan nemzetközi sztárokat is, akik első ízben ezen a kiállításon jelennek meg Magyarországon.
A bemutatott művek közül kiemelkedik négy, melyek jelenleg is láthatóak az 56. Velencei Biennálén. Ez utóbbiak a biennálén kívül először itt kerülnek a közönség elé.

NOSEK NAGYVÁRI László

A Fehérló Fia, Népi Szuperhős

A hidegháború utáni világ abban a hiszemben élt, hogy a globalizáció korában a nemzetállamok rendszere eltűnőben van, s a nemzet többé már nem meghatározó tényező. A valóságban azonban a nemzetközösségek mit sem vesztettek jelentőségükből és a nacionalizmus eszmerendszere a második világháború óta sosem volt oly erőteljesen jelen politikai, társadalmi környezetünkben és különösen mindennapjainkban, mint ma. A „privát nacionalizmus” meghökkentő szóösszetétele ez utóbbira hívja fel a figyelmet: a nacionalizmus nem választható el a privát szférától, s nem is pusztán külső erők kényszeréből létezik, de meghatározza önképünket, gondolkodásunkat, cselekedeteinket. Ebből kiindulva a kiállítás a nemzeti érzület belsővé tételére, „privatizálásának” mindennapi rutinjára fókuszál.

Gluklya

Ruhák Vlagyimir Putyin meghamisított választása elleni tüntetésre

A projekt budapesti kiállítása címét a világhírű politológus-történész, Benedict Anderson nagyhatású írásából kölcsönözte. Anderson az Elképzelt közösségek című, magyarul is megjelent könyvében a nacionalizmust és nemzetiséget egy politikai közösség kulturális produktumaként határozta meg, amelynek tagjai nem ismerik egymást személyesen, mégis határozott érzéseik és elképzeléseik vannak saját népükről és más népekről. Nézetei szerint a modern kor terméke ez a képzeletbeli és virtuális közösség, melynek egységbe kovácsolását attribútumok, szimbólumok és ceremóniák szolgálják. Az egyes nacionalizmusok saját nemzeti repertoárjukból építkeznek, és nemcsak elképzelt nemzetképük, de még kreált ellenségképük is eltérő. A művészet és a kultúra mindig is része volt a nemzetépítés folyamatának, s ma társadalmilag elkötelezett művészek végzik el számunkra, helyettünk a helyi nacionalizmusokkal – ki-ki a sajátjával – való szembenézés feladatát.

A kiállítás elsősorban a nemzeti képzelet tárgyára, tartalmára kíváncsi, s abból indul ki, hogy a politikai mozgalmak közül a nacionalizmus kötődik legerősebben a vizualitáshoz: képeken, jeleken, szimbólumokon, mítoszokon keresztül mutatkozik meg, és jelen van a kollektív vágyakban, álmokban, fantáziákban is. A kiállítás első részében, a Budapest Galériában bemutatott műveken a nemzet-fogalom kialakulásának lépéseivel, a nemzeti képzelet megnyilvánulásaival foglalkozó művek kapnak helyet, míg a Kiscelli Múzeum Templomtere és Oratóriuma a nemzetre vonatkozó, alternatív képzeteket bemutató alkotásokat fogadja be. A kiállító művészek aktív és kritikus állampolgárként részt vesznek a „képzelt közösségek” jelentésének értelmezésében. A nemzeten belül és kívül, a domináns kultúra határán képzelt teret hoznak létre, ahol (át)értelmezési és kritikai lehetőségeket, alternatívát kínálnak.
A kiállítást a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár és a Budapest Galéria a Közelítés Művészeti Egyesülettel együttműködve valósította meg.

Jelen kiállítást az Európai Unió Kultúra Program 2007–2013, a Visegrádi Alap, a Nemzeti Kulturális Alap és az ERSTE Stiftung támogatja. Az ERSTE Stiftung küldetésének tartja, hogy platformot biztosítson olyan reflexióknak, melyek a posztkommunista kelet-európai regionális identitások, a nacionalista fragmentáció és a közös kulturális történeti tapasztalatok közötti ambivalenciákat helyezik a fókuszba. Ennek jegyében támogatja az ERSTE Stiftung a Képzelt közösségek, magánképzetek. Privát Nacionalizmus Budapest című kiállítást és a Visualizing the Nation című nemzetközi konferenciát.

További információk: a privatnacionalizmus@gmail.com e-mail címen.

This project has been funded with the support from the European Union Culture Programme 2007–2013, the Visegrad Fund, the National Cultural Fund and the ERSTE Stiftung. The ERSTE Foundation supports the exhibition „Imagined Communities, Personal Imaginations. Private Nationalism Budapest“ and the conference „Visualizing the Nation“ because it is part of its mission to offer a platform for reflection about the ambivalence between regional identities, nationalist fragmentation and a common cultural historical experiences in post-communist Eastern Europe.

Letölthető sajtóanyag:

 • Sajtóanyag.pdf

  • October 23, 2015

  • 998 downloads

  • Download
 • Leporelló.pdf

  • October 23, 2015

  • 719 downloads

  • Download
 • Press release EN.pdf

  • October 25, 2015

  • 909 downloads

  • Download
 • Vezető a kiscelli Templomtérben kiállított művekhez.pdf

  • October 29, 2015

  • 1045 downloads

  • Download
Share on Pinterest
There are no images.