Szerkesztő: Vincze Dóra

Szerkesztette 2015-ig: Fitz Péter

Fotók: Bakos Ágnes, Tihanyi Bence, továbbá ismeretlen szerzők

Logo: Trombitás Tamás

© Fővárosi Képtár, 2014

 

Nikmond Beáta

Szobor, XX. (Kerekes hal), 2008
faragott, csiszolt gránit, 37×60×17 cm

Nikmond Beáta Kispesten élő és dolgozó szobrászművész. Szobrászati tevékenységének középpontjában az anyag vizsgálata, illetve megmunkálásának problematikája áll.

Művészeti tanulmányait a budapesti Dési Huber István Képzőművész Körben végezte 1960 és 1977 között, ahol meseterei Laborcz Ferenc, illetve ifj. Pál Mihály voltak. Az 1970-es évek végétől kezdve részt vesz csoportos tárlatokon, valamint egyéni kiállításain mutatja be munkáit. Művein érzékelhető Medgyessy Ferenc szobrászati szemléletének hatása, alkotásainak tömeg- és formaképzése a modernista hagyományokon alapszik. Szobrai simára csiszolt zárt kompozíciók, melyek legtöbbször tömbszerűen megformált emberalakokat ábrázolnak. Figuráit elsősorban kemény kőzetből vagy fából alakítja ki. A tömböket gépek segítsége nélkül, hagyományos szobrászati technikákat alkalmazva – faragás, csiszolás, vésés – munkálja meg, ami nagy fizikai erőt és kitartást igényel. Munkamódszerére jellemző, hogy kompozícióit először fából alakítja ki, majd a modell alapján viszi át a formákat a végső, időtlen anyagba (gránit, bazalt vagy márvány). Archaikusnak ható szobrait részletgazdag kivitelezés helyett formai redukció jellemzi.

A Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár gyűjteményében őrzött Szobor XX. (Kerekes hal) című alkotásában is megnyilvánul a művészetét végigkísérő tojásdad formaképzés. A lecsupaszított, absztrahált halforma geometrikus alakzatokból bontakozik ki. A szobor lekerekített mivolta nyugalmat sugall, letisztultsága az arcahikus művészet ábrázolásmódjának stilizált jellegét idézi. A hal motívum utalhat a keresztény szimbolikára, de ugyanakkor asszociálhatunk a régi korok húzós gyermekjátékaira is. A szobor anyagból fakadó ellentmondás azonban, hogy a tárgy nem gurul, a kerék csupán szimbolikus, funkcióját vesztett kellék.

Írta: Oth Viktória

Forrás: Mohay Orsolya: 50 év munkái Nikmond Beáta szobrászművész kiállítása, Új Művészet, 2015. január-február, 74-75. Online elérhető: https://www.ujmuveszet.hu/2015/01/50-ev-munkai/
Nikmond Beáta, Budapest, Kispesti Helikon Kulturális Egyesület, 2003, Szöveg: Wehner Tibor
https://www.ujmuveszet.hu/2015/01/50-ev-munkai/

#gyarapodunk